Sukuseura

Seppä – sanan on sanottu eri muunnoksineen olevan maailman yleisin sukunimi.  Yleinen se on myös meillä Suomessa.   Vuonna 2012 Seppäsiä oli  väestörekisterikeskuksen tilastossa lähes kahdeksan tuhatta.  Nimen alueellisia keskittymiä löytyy useita.   Seppästen sukuseurojakin on useita.  Yhteistä ”alkukotia” sukunimelle ei ole kuitenkaan voitu osoittaa.

Ester Kähönen mainitsee Vanha Äyräpää teoksessa Muolaan Seppäset yhtenä esimerkkinä Kannaksen vanhoista suvuista, ns. äyrämöissuvuista.   Kyseessä on Punnusjärven etelärannalta, Myhkyrilän kylästä lähtöisin oleva suku.  Myhkyrilä oli yksi kolmesta etelärannan kylistä, jotka muodostivat Saustalaksi kutsutun alueen.   Kaksi muuta kylää olivat Oravala ja Saavola.  Lähellä on myös Himalan kylä,  joka liittyy useiden sukusiteiden kautta myös Myhkyrilän Seppäsiin.   Ester  Kähösen tutkimusten mukaan Seppäset olivat Myhkyrilän ainoa kantasuku.  Kylälle nimensä antaneet Myhkyriset esiintyvät ensi kertaa vasta vuonna 1543 ja katoavat sittemmin kylästä kokonaan.

Antti Seppäsen jälkeläiset ry perustettiin vaalimaan vanhan kannakselaisen äyrämöissuvun muistoa ja perinteitä.   Nimensä sukuseura on saanut ensimmäisestä, kirjallisesti todennettavasta henkilöstä, noin 1400 ja 1500 lukujen vaihteessa syntyneestä Antti Seppäsestä (Anders Seppen).   Sittemmin suku levisi Muolaalta muihin pitäjiin.   Eräs suvun elinvoimaisista haaroista muutti Myhkyrilästä   Valkjärven Tarpilaan 1830-luvulla.   Sieltä se levisi keisarikunnan puolelle Toksovoon, Pietariin ja Siestarjoelle.  Osa suvusta palasi Suomen itsenäistyttyä Terijoelle.   Sukuseura Antti Seppäsen jälkeläiset on perustettu kokoamaan yhteen tätä nykyä ilmeisen suurta heimoa ja vaalimaan arvokasta kannakselaista perinnettä.