Sukututkija Aimo Seppänen

Professori Aimo SeppänenMyhkyrilän Seppäset -teoksen tekijä professori
Aimo Seppänen syntyi Muolaan pitäjässä vuonna 1929 ja kuoli 81-vuotiaana, lyhyen sairauden jälkeen,
Göteborgissa 23. kesäkuuta 2011. Oppikoulunsa Aimo Seppänen aloitti Viipurissa sota-aikana vuonna 1942. Sodan pakottamana perhe evakoitui Toijalaan, missä Aimo kirjoitti ylioppilaaksi vuonna 1949.

Suoritettuaan asevelvollisuutensa hän aloitti kieliopintonsa Helsingin yliopistossa, mistä valmistui filosofian kandidaatiksi pääaineenaan englantilainen kielitiede. Opiskeluaikanaan Aimo osallistui useille kursseille
Lontoossa ja Göttingenissä.

Hän vietti vuoden stipendiaattina Kielissä Saksan liittotasavallassa, mistä Suomeen
palattuaan toimi opettajana lukiossa .

Aimon akateminen ura sai alkunsa hänen aloitettua englannin kielen lisensiaattiopinnot Helsingin yliopistossa vuonna 1959, jossa toimi samalla myös opettajana. Aimo sai Fullbright-stipendin Havardin yliopistoon lukuvuodeksi 1960 – 1961 ja apurahan Lontoon yliopistoon vuonna 1963, mitä ennen hän oli suorittanut opettajatutkinnon Suomessa. Hän toimi englantilaisen kielitieteen lehtorina Tampereen yliopistossa, suorittaen samaan aikaan lisensiaattitutkinnon Helsingissä.

Siellä hän myös hoiti määräaikaista professuuria. Myöhemmin Aimo toimi tutkimusasssistenttina Oulun yliopistossa. Vuosina 1967 – 1970 hän palasi Lontooseen, jossa valmisteli väitöskirjaansa. Tohtoriksi Aimo Seppänen väitteli Tampereen yliopistossa vuonna 1974. Professoriksi hänet nimitettiin aineen samaan yliopistoon vuonna 1976.

Vuonna 1980 Aimo muutti Ruotsiin toimien ensin englannin kielitieteen professorina Uumajan yliopistossa ja vuodesta 1985 Göteborgin yliopistossa, missä hän hoiti englannin kielen Carnegie -professuria eläkkeelle jäämiseensa asti vuonna 1994.

Tutkijana Aimo Seppäsen mielenkiinto oli suuntautunut lähinnä kieliopin ja semantiikan alueisiin. Hän oli myös erittäin tuottelias tutkimustyössään. Göteborgin yliopiston kolleegat luonnehtivat Aimoa tutkijaksi, jolle oli ”tunnusomaista uusi ajattelu ja sitoutuminen, analyyttinen kyky ja tieteellinen tarkkuus”. Aimo puhui sujuvasti suomen lisäksi englantia, ruotsia ja saksaa. Hänellä oli myö hyvät tiedot monista muista kielistä.

Aimo Seppänen on haudattu hänen viimeiseen kotikaupunkiinsa Göteborgiin.