Ensimmäiset tunnetut Seppäset

Ensimmäiset kirjallisista lähteistä esiin nousevat Seppäset Saustalassa.  ( Lähde:  Aimo Seppänen, ”Myhkyrilän Seppäset”, Saarijärvi 2003 )

TAULU l

  1. I.       Antti Seppänen (ands seppen), s. ehkä n. 1500. Talollinen Muolaassa 1543-1552.
    Asuinpaikka nähtävästi Myhkyrilä/Saustala, vaikka kylännimeä ei lähteessä mainitakaan. Esim. v. 1543 Antti merkittiin Niilo Poikolaisen (Poijkulain) neljänneskuntaan ja 1550 Niilo Peikolaisen (Niels peikolain, mahdollisesti sama mies kuin edellä) neljän­neskuntaan ja Antti Ollinpojan nautakantaan. Maksoi vuosina 1550-1552 kokoveron yhdessä Olli ja Matti Kurpan sekä Lauri Jälkösen kanssa.

II.Poika: Eerik. Taulu 2.

TAULU 2

  1. II.   Eerik Antinpoika Seppänen (Erick Seppe/seppä/Smedh), s. ehkä n. 1530. Talolli­nen Muolaan Saustalassa 1553-1575-. Sukunimi kirjoitettiin toisinaan Smedh, toisi-naan Seppä tai Seppe. V. 1559 suoritetun ns. mål-mittauksen mukaan Eerikillä oli peltoa 28 målia, niittyä 3 målia, takamaita 3 målia ja kalavesiä l mål. Tilan veroluvuksi merkittiin 1/4. – l mål-yksiköllinen peltoa oli noin 1/6 tynnyrinalaa. Eerikillä oli näin ollen 4 2/3 tynnyrinalaa peltoa, mikä vastaa n. 2,3 hehtaaria. Vaikka tämä määrä tuntuu nykymittapuun mukaan vähäiseltä, Eerikin vainiot olivat huomattavasti keskimääräistä
    kookkaammat.
  2. III.  Poika: Antti. Taulu 3.

TAULU 3

III. Antti Eerikinpoika Seppänen (An Erick Smedh/Seppe), s. ehkä n. 1555. Talollinen Muolaassa -l580-1620- Tilan veroluku oli edelleen 1/4 lukuun ottamatta vuotta 1585, jolloin se oli 13/24. Tämä isäntä oli se Andhers Erichson, jonka puumerkki esiintyy vuosien 1600-1601 verorästiluettelossa. – Kylien nimien ilmestyessä yhä useammin lähteisiin 1580-luvulta alkaen Antin kotipaikaksi merkittiin ensin 580-1593) Saustala, mutta viimeistään vuodesta l605 lähtien Myhkyrilä.

IV Poika: Eerik. Taulu 4.

TAULU 4

IV. Eerik Antinpoika Seppänen (Erich Andersson Seppäin), s. ehkä n. 1585. Isäntä Muolaan Myhkyrilässä -1623-1639-ja -1648-. Tilasta tuli ratsutila (rustholli) 1630-luvulla. V 1639 tilalta löytyi karjaa keskivertoa enemmän: hevonen, neljä lehmää, hieho, mulli, kolme lammasta, kaksi karitsaa ja kaksi sikaa. Kylvöksi ilmoitettiin kolme tynnyria. Kotikyläksi nimettiin Myhkyrilän ohella vaihtelevasti Saustala (1635, 1639, 1644), Sarkola (1642) ja Punnusjärvi (1648). Puoliso: Katri (Karin), mainittu nimeltä 1635 ja 1639.