Jäsenrekisteriseloste

                       

Viite:  Henkilötietolaki (523/99) 10 §                             

Laatimispäiväys:  18.02.2012 / Päivitetty:  26.04.2013

 

1. Rekisterinpitäjä

Sukuseura Antti Seppäsen jälkeläiset ry

Yhteystiedot:

  • puheenjohtaja, Tommi Tienhaara, Ruispolku 2-4 B6,  01840 Klaukkala
  • varapuheenjohtaja, Raimo Mäkinen, Leppästentie 6 A3,   37600 Valkeakoski
  • sihteeri, Liisa Lehtonen, Hanhilaukuntie 1 A 1, 01840 Klaukkala

 

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Jäsenrekisterinhoitaja:  Nina TienhaaraYhteystiedot: Ruispolku 2-4 B6, 01840 Klaukkala

 

3. Rekisterin nimi

Sukuseura Antti Seppäsen jälkeläiset ry:n jäsenrekisteri

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Yhdistyslain 11 §:ssä tarkoitettu jäsenluettelo yhdistyksen jäsenistä.

 

5. Rekisterin tietosisältö

Jäsenten nimet, syntymäajat, -paikat, osoitteet, kotipaikat, puhelin- ja sähköpostitiedot sekä jäseneksi liittymis- ja eroamistiedot ja liittymis- ja jäsenmaksu- sekä karhuamistiedot.

Jäsenryhmät yhdistyksen sääntöjen mukaan kuten kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet, varsinaiset jäsenet sekä vapaa-, kannatus- ja yhteisöjäsenet ja muut yhdistyksen päättämät tarpeelliset tiedot.

 

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Jäseniltä, heidän läheisiltään sekä vainajien omaisilta ja julkisista lähteistä saadut tiedot.  Kirjanpidosta saadut tiedot jäsen- ja muiden yhdistyksen maksujen suorituksista.

 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja luovutetaan vain sukuseuran hallituksen jäsenille taikka hallituksen erikseen tekemällä päätöksellä seuran jäsenelle, joka on niitä pyytänyt. Jäsenluettelo toimitetaan vuosittain sukuseuran hallitukselle tarkistettavaksi kunkin vuoden ensimmäiseen hallituksen kokoukseen. Samalla vahvistetaan sukuseuran jäsenmäärä edellisen vuoden osalta toimintakertomukseen.

 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Sukuseuran jäsenasioista vastaavalla henkilöllä on rekisteriin pääsyoikeus atk:lla talletettuihin tietoihin sekä oikeus rekisterissä muuttaa, lisätä tai poistaa tietoja. Tiedot säilytetään parhaiden käytäntöjen, hyvän tietoturvallisuuden ja lainsäädännön vaatimusten mukaisesti ulkopuolisilta suojattuna.