Sukuseuran vanhin nukkui pois

Sukuseura Antti Seppäsen jälkeläiset ry:n kunniajäsen Aino Piepponen nukkui pois 13. lokakuuta 2023 Valkeakoskella.  Aino oli syntynyt Terijoen kunnan Kuokkalan  kylässä Laurenzin talossa 30. tammikuuta 1922.  Hänen isänsä oli Valkjärven Tarpilassa syntynyt lampuotinpoika Mikko Seppänen ja äiti Siestarjoen asetehtaalla työskennelleen aseseppän tytär Fredrika Mathilda Vikström

Aino syntyi perheeseen sen viidentenä lapsena ”Kallen” (Karl Adolf), Idan, Elsan ja Pekan jälkeen.  Ainon jälkeen syntyi vielä kuudes lapsi, Viljam.  Ainoa ja Viljamia lukuun ottamatta perheen muut lapset syntyivät Venäjän keisarikunnan puolella Siestarjoella.  Suomeen perhe palasi vuonna 1921.

Aino kasvoi varhaislapsuutensa Terijoella, jossa kävi myös kansakoulunsa 12-vuotiaaksi asti.  Ainolla oli omien sanojensa mukaan halu jatkaa oppikouluun, mutta tuohon aikaan ja perheen tilanteen huomioiden, se oli mahdoton toive.  Hänen varhaisiin muistoihin kuuluu myös vierailu koululaisena Kuokkalassa asuneen maailmankuulun venäläisen taidemaalarin Ilja Repinin ateljeekodissa Penatyssä.  Tämä taiteilija asusti noin neljän kilometrin päässä Seppästen tuolloisesta kodista. Aino kertoo sukuseuran sivuilla julkaistussa haastattelussaan osallistuneensa pikkutyttönä myös Ilja Repinin hautajaisiin.

Ainon isä Mikko kuoli hoitovirheeseen Viipurin lääninsairaalassa 56 vuotiaana vuonna 1931.  Tuolloin elettiin vielä pulakautta ja sosiaaliturvaa sen paremmin kuin kunnollista sosiaalihuoltoakaan ei ollut.  Fredrika-äitin ja pienimpien lasten elatus jäi paljolti vanhemman veljen ja sisarien varaan.  Aino oli isänsä kuollessa yhdeksänvuotias ja veljensä Viljami viiden vanha.  Yhtenä ratkaisuna tilanteeseen oli Ainon lähettäminen myöhemmin Kalle ja Taimi Seppäsen perheeseen.  Tämä tilanne jatkui Ainon mukaan erilaisina jaksoina aina hänen tultua rippikouluikään. Sen hän kävi Terijoella 14-vuotiaana ja pääsi ripille täytettyään 15.  Niinpä Aino kierteli ratatöissä olleen Kallen ja hänen perheensä kanssa paikkakunnalta toiselle mm. Varkaudessa ja Heinävedellä.

Aino aloitti olosuhteiden pakosta työelämän jo rippikoulun jälkeen apulaisena eräässä Kuokkalan täysihoitolassa.  Sieltä hän lähti Helsinkiin kotiapulaiseksi vasta 16-vuotiaana erään hoitolassa tapaamansa perheeseen.  Tätä ei äiti-Fredrika hyväksynyt, vaan vaati tyttöä palaamaan luokseen Valkeakoskelle, jonne hän ja Viljami olivat muuttaneet Kallen ratatöiden perässä.  Tuolloista Valkeakoskea Aino piti mökkikylänä, mitä se eittämättä varmaan olikin.  Kalle perheineen ja sukulaisineen asui ensi alkuun tuolloisessa Sointulassa olleessa puutalossa.


Ainolle myönnettiin sukuseuran kunniajäsenyys vuonna 2017. Kunniakirjan toimitti perille Ainon sisarentytär Marja Mäkinen.

 

Aino, Viljami ja Fredrika-äiti jäivät Valkeakoskelle, Kallen perheen muutettua Viipuriin.  Muuton syynä oli Kallen lähtö rakentamaan Kivisalmeen uutta rautatiesiltaa vuonna 1938.  Muutto osoittautui perheen kannalta katastrofiksi, kun Talvisota alkoi seuraavan vuoden marraskuun 30. päivä.  Isä-Kalle lähti sotaan ja perhe muutti Valkeakoskelle ja Pässinmäkeen, missä Fredrika-äiti asui lastensa kanssa.  Perheen omaisuus osaa pito- ja liinavaatteita lukuun ottamatta jäi Viipuriin.  Sota iski myös toisella tavoin Seppäsen sukuun.  Perheen pojista keskimmäinen, Pekka, kaatui Viipurin Markovillassa 18. helmikuuta 1940.  Isku oli kova paitsi äidille niin myös nuorelle Ainolle, jolla oli läheinen suhde veljeensä.  Pekka-veli oli tunnollisena miehenä ottanut vastuuta isänsä kuoleman jälkeen äidin ja nuorempien sisarustensa toimeentulosta.

Valkeakoskella Aino meni töihin, sillä työpaikkoja oli nyt tarjolla monenlaisia, koska miehet olivat armeijassa.  Hänen työpaikkansa oli Paperituotteen kirjapainossa, jossa Aino työskenteli vielä sodan jälkeenkin.  Tulevan puolisonsa Sulo Piepposen Aino tapasi tämän kotiuduttua armeijasta sotilaspuvussaan.  Jääskestä lähtöisin olevana karjalaispoikana Sulo oli ilmoittautunut 17-vuotiaana vapaaehtoisena armeijaan, väärennettyään lupalappuun silloisen huoltajansa allekirjoituksen.  Vapaaehtoisuuden ikäraja näet oli 18 vuotta.

Pariskunnan eteneminen avioliittoon tapahtui nopeasti.  He tapasivat vuoden 1946 helmikuussa, menivät kihloihin kesäkuussa ja vihittiin marraskuussa. Pariskunnan ensimmäinen lapsikin syntyi pian ja maailaan tullut poika kastettiin Ainon kaatuneen veljen mukaan Pekaksi.  Seuraava lapsi, Hannuksi kastettu, kuuluikin jo Suomen kautta aikojen suurimpaan ikäluokkaan eli vuonna 1947 syntyneisiin.

Pariskunnan ensimmäinen asunto oli tuona kovan asuntopulan aikana Fredrika äidin luona. Oma asunto löytyi pian Antinniemestä Rengastieltä.  Asuntoja oli sittemmin myös Ulvajanniemessä ja Yrjölässä, kunnes palattiin uudelleen Ulvajanniemen Aurinkotaloon.  Siitä tulikin Piepposille pitempiaikainen koti, jossa pojat varttuivat aikuisiksi. Sitten tulikin aika muuttaa omaan osakkeeseen Sointulaan.  Piepposen nuoriparin yhteselämän alkuun liittyi myös merkittävä ratkaisu, jossa otettiin vastuun myös Fredrika-äidin sisaren Edlan huoltajuudesta.  Tätä vastuuta kesti noin neljä vuotta, kunnes Edla-täti menetyi kurkkusyöpään.

Ainon viimeiset työvuodet sijoittuvat talvisodan jälkeen Ensosta Valkeakoskelle siirtyneen Kuitu Oyn tehtaalle, jonka nimi siirtymisen tapahduttua muuttui Säteriksi.  Säteriltä oli myös aviomies Sulo läytänyt itselleen työpaikan. Ainolla oli vastuullinen työ tehtaan langanvalmistuksen alku- ja jälkilajittelussa. Työ vaati tarkkaa silmää ja kykyä erottaa värien pienetkin vaihtelut lankaerissä.

Sukulaiset pitivät yhteyttä toisiinsa sodan jälkeen aivan toisella tavalla mitä nykyään. Kuvassa Aino ja Sulo yhdessä Kalle-veljen vanhimman pojan Erkin ja tämän pojan Karin kanssa retkellä.

Ainon elämään liittyivät paljolti myös sairastelut, joiden yhtenä lähteenä lienee ollut Säterin tuotannossa käytetyn rikkihiili.  Vuonna 1950 hänelle tehtiin suuri päähän kohdistunut leikkaus, joka pelasti, Ainon kertoman mukaan, hänen henkensä.  Ainon elämä asettui kuitenkin hyviin uomiin maamme vaurastuessa.  Piepposen pojat Pekka ja Hannu pääsivät tämänkin ansiosta toteuttamaan Ainon unelmat ja toiveet omien lapsien mahdollisuudesta opiskella.

Viimeinen valokuva Fredrika-äidistä lastensa kanssa. Tuoleilla istumassa Fredrika ja vanhin poika Kalle. Seisomassa tyttäret Ida ja Elsa, nuorin poika Viljam ja kolmas tytär Aino. Kuva on otettu äitienpäivänä.

Avioliito Sulon, jota perheen ja suvun piirissä kutsuttiin tuttavallisesti Suliksi, oli onnellinen ja kesti 55 vuotta.  Se päättyi yllätyksellisesti kotona tilanteessa, jossa Suli halasi puolisoaan ja tunnusti tälle rakkautensa.  Voisiko kukaan kauniimpaa lähtöä kuvitella!

Aino Piepponen täytettyään 100 vuotta vuonna 2022.

Aino joutui elämänsä iltapuolella kokemaan kauheimman asian, mitä äidille voi tapahtua.  Hänen nuorin poikansa Hannu kuoli niin ikään yllättäen aivoverenvuotoon.  Lohdutuksena hänelle jäivät lastenlapset, Hannun lapsi Heli ja Pekan lapset Matti ja Anu.  Aino asetti aikoinaan tavoitteekseen elää satavuotiaaksi ja tahtonaisena hän tuon päämäärän saavuttikin.  Niinpä hän näki vielä uudenkin sukupolven nousun.

Aino-tätimme lähdön myötä katkeaa taas uusi säie menetettyyn Karjalaan ja nimenomaa Kannakselle.  Sukuseuramme kunnioittaa vanhimman jäsenemme elämäntyötä ja hänen suurta rakkauttaan juuriinsa.

 

Reino Seppänen

Kutsu Antti Seppäsen jälkeläiset ry:n sääntömääräiseen sukukokoukseen lauantaina 19.8.2023 alkaen klo 14.

Antti Seppäsen jälkeläiset ry:n sääntömääräinen sukukokous pidetään tänä vuonna Ilolan tilalla, Vedentaantie 24-30, Valkeakoski (https://www.ilolanmaatila.fi/) lauantaina 19.8.2023 alkaen klo 14.

Seuran varsinaisessa sukukokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus;
2. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
3. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa;
4. valitaan kaksi ääntenlaskijaa;
5. hyväksytään kokoukselle työjärjestys;
6. esitetään seuran tilinpäätökset, vuosikertomukset ja toiminnantarkastajien lausunnot varsinaisten sukukokousten väliseltä ajalta;
7. päätetään tilinpäätösten vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä;
8. vahvistetaan toimintasuunnitelma seuraavalle varsinaisten sukukokousten väliselle kaksivuotiskaudelle, määrätään liittymismaksu ja vuotuiset jäsenmaksut seuraaville kahdelle kalenterivuodelle, vahvistetaan talousarvio kahden seuraavan tilikauden muodostamalle ajanjaksolle;
9. valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja viisi muuta jäsentä ja neljä yleisvarajäsentä;
10. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa;
11. muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Mikäli sukuseuran jäsen haluaa saada jonkin asian seuran varsinaisen sukukokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä hallitukselle kirjallisesti niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Kokouksen lisäksi tälläkin kertaa on järjestetty halukkaille yhteinen ruokailu, perinteistä tietokilpailua unohtamatta.

Tänä vuonna ruokapöydässä on tarjolla:

Lohikeittoa (L,G)

Porkkanasosekeittoa

Saaristolaisleipää (L) ja levitettä (L,G)

Karjalanpiirakoita (L) ja munavoita (L,G)

Ilolan kotikaljaa, mehua, vettä

Mansikkakermakakkua (L)

Kaurakeksejä

Kahvia, teetä

Mikäli haluatte osallistua ruokailuun, niin sitovat ilmoittautumiset 1.7.2023 mennessä nina.tienhaara@elisanet.fi, 0400-487113.

Hinta jäsenmaksun maksaneille jäsenille on 15€ ja alle 12-vuotialle lapsille ilmaiseksi. Mikäli jäsenmaksua ei ole maksettu, hinta on 30€.

Maksamattomista jäsenmaksuista on lähetetty muistutukset 12.3.2023. Mikäli olette epävarmoja, oletteko maksaneet vai ei, olkaa yhteydessä taloudenhoitajaan Nina Tienhaaraan, nina.tienhaara@elisanet.fi, 0400-487113.

Sukuseuran hallitus toivoo, että jäsenistö osallistuu kokoukseen runsaslukuisesti.

Terveisin

Tommi Tienhaara
Sukuseuran puheenjohtaja

Sukuseuran vuosikokous Ilolan tilalla 19.8.2023 alkaen klo 14.

Sukuseuran sääntömääräinen vuosikokous pidetään tänä vuonna Ilolan tilalla, Vedentaantie 24-30, Valkeakoski (https://www.ilolanmaatila.fi/) lauantaina 19.8.2023 alkaen klo 14.

Kokoukseen on järjestetty yhteinen ruokailu. Tälläkin kertaa mukana on tietysti perinteinen tietokilpailu..

Tänä vuonna ruokapöydässä on tarjolla:
Lohikeittoa (L,G)
Porkkanasosekeittoa
Saaristolaisleipää (L) ja levitettä (L,G)
Karjalanpiirakoita (L) ja munavoita (L,G)
Ilolan kotikaljaa, mehua, vettä
Mansikkakermakakkua (L)
Kaurakeksejä
Kahvia, teetä

Hinta jäsenille 15€ ja alle 12-vuotialle lapsille ilmaiseksi.

Sitovat ilmoittautumiset 1.7.2023 mennessä nina.tienhaara@elisanet.fi, 0400-487113.

Virallinen sääntöjen mukainen kutsu lähetetään myöhemmin lähempänä kokousta.

Sukuseuran hallitus toivoo, että jäsenistö osallistuu kokoukseen runsaslukuisesti.

In memoriam Olavi Seppänen

Olavi Seppänen, yksi sukuseuramme perustajista ja kunniajäsen nukkui pois kotonaan Jämsässä lauantaiyönä 24. syyskuuta 92-vuoden ikäisenä.  Olavi on syntynyt Valkjärven Tarpilassa 28.07 1930. Hän vietti lapsuutensa Valkjärvellä aina talvisotaan asti, jolloin perhe lähti ensimmäiselle evakkotaipaleelleen.  Olavin isä kaatui sodassa ja haudattiin Valkjärven hautausmaalle, jonka sankarihaudat hävitettiin Valkjärven joutuessa sodan voittajan haltuun.

Sotien jälkeen perheen evakkotaival päättyi eri vaiheiden jälkeen Jämsään, josta muodostui yksi suurehko siirtolaisten keskus.  Jämsään päätyi näet lähes 2 000 Karjalan evakkoa.  Olavi pääsi töihin Yhtyneiden Paperitehtaiden palvelukseen Kaipolan tehtaan valmistuttua vuonna 1952.  Hänen työurastaan Kaipolan paperitehtaalla muodostui pitkä.  Se kesti aina Olavin eläkkeelle jäämiseen asti.  Tuo työrupeama näyttää olleen Olaville tärkeä.  Siihen liittyvistä asioista, ihmisistä ja tapahtumista hänellä riitti kerrottavaa

Olavilla ja hänen perheellään oli Jämsässä pieni maatila.  Sen töistä etenkin metsänhoito ja metsurinhommat olivat Olaville mieluista puuhaa varsinaisen leipätyön ohella. Kunnon vielä salliessa uinti kuului myös hänen harrastuksiinsa. Olavi oli elämälle avoin mies.  Häntä kiinnostivat monet aiheet, joista yhteiskunnalliset asiat olivat ehkä lähimpiä.  Hän toimi mm. työpaikkansa luottamusmiehenä ja otti terävästi kantaa myös ajankohtaisiin tapahtumiin.  Karjala ja Seppäsen suvun tutkiminen olivat lähellä hänen sydäntään.  Olavi teki useita matkoja synnyinsijoilleen Valkjärvelle ja laajemminkin Kannakselle.  Omia ja läheistensä raskaita kokemuksia Olavi kertoi ”Keski-Suomen karjalaisten evakkotarinoita” -kirjassa.

Olavi Seppänen kuului Myhkyrilän Seppästen Matti Martinpojasta (1789–1865) juontuvaan sukuhaaraan.  Haara hävisi kokonaan Myhkyrilästä 1830 luvulla tapahtuneessa diasporassa.  Matti Martinpoika ja kaikki hänen viisi lasta lähtivät kylästä.  Matin viidestä lapsesta toiseksi nuorimmainen Ville Matinpoika muutti kahden muun veljensä tavoin Valkjärven Tarpilaan. Tämän Villen jälkeläisiä oli myös Olavi.  Hän oli aikoinaan selvittänyt, osin asiakirjoin, Villen jälkeläisiä ja kertoi mielellään heidän vaiheistaan kiinnostuneille.

Olavi oli tärkeä ja aktiivinen toimija sukuseuraamme perustettaessa.  Sen syntyminen vuonna 2011 oli hänelle suuri ilonaihe.  Jo ennen seuran perustamista Olavi osallistui vuonna 2005 sukulaisten Kannaksen matkalle.  Se suuntautui suvun syntysijoille Muolaan Myhkyrilään ja Valkjärven Tarpilaan.  Tuon matkan aikana hän opasti kuljettajaa ja kertoi tietoja ja muistoja kadonneesta Tarpilasta.  Ajan riento vei vähän kerrallaan Olavin voimia ja hänen kykynsä osallistua seuran tilaisuuksiin heikkeni.  Loppuun asti Olavi säilytti kiinnostuksensa sukuseuraan ja sen toimintaan.

Olavia jäi kaipaamaan vaimo, kaksi tytärtä perheineen ja laaja sukulaisten ja tuttavien piiri.

Sukuseuramme hallitus ja koko seuran jäsenistö kunnioittaa Olavin, rehdin karjalaismiehen muistoa ja ottaa osaa hänen läheistensä suruun.

Aino Piepponen 100 vuotta!

Aino Piepponen 100 v syntymäpäivänään.

Sukuseuran kunniajäsen Aino Piepponen, os. Seppänen täyttää tänään 31.1.2022 100 vuotta.

Aino on syntynyt 31.1.1922 Terijoella ja on viettänyt suurimman osan elämästään Valkeakoskella, missä hän asuu edelleen.

Antti Seppäsen jälkeläiset ry onnittelee lämpimästi sukuseuran vanhinta!

Sukuseuran 10-vuotis vuosikokous ja kesäpäivä Pappilanniemen kurssikeskuksessa 14.8.2021

Sukuseuran viides vuosikokous pidettiin Pappilanniemen kurssikeskuksessa Sääksmäellä Valkeakoskella. Paikalle oli tullut ilahduttavasti yli 30 seuran jäsentä. Myös seuran kunniajäsen, lähes 100-vuotias Aino Piepponen kunnioitti kokousta läsnäolollaan. Aamun sateinen sääkään ei ollut karkottanut etukäteen ilmoittautuneita.

Seuran hallitus pysyi pääosin entisellään. Tommi Tienhaara jatkaa puheenjohtajana ja Raimo Mäkinen varapuheenjohtajana. Edelleen hallituksessa jatkavat Mirja Anolin, Nina Tienhaara ja Paula Parikka. Uusina hallitukseen valittiin Sari Peltomäki ja Katja Jaakkola. Yleisvarajäseniksi valittiin Heli Väistö, Jouko Seppänen, Tuuli Tienhaara ja Liisa Ahonen. Hallitus kokoontuu varajäsenineen.

Toiminnantarkastajiksi valittiin edelleen Reino Seppänen ja Tarja Seppänen.

Vuosikokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa taloudenhoitajaksi valittiin edelleen Nina Tienhaara ja uudeksi sihteeriksi Sari Peltomäki.

Seuran jäsenmaksuksi vahvistettiin edelleen 10€ / vuosi.

Toimintasuunnitelmassa korostettiin jäsenhankintaa. Jäsenistöä kannustettiin hankkimaan lisää jäsenvaatimukset täyttäviä jäseniä omasta lähipiiristään. Sukuseuran jatkuvuuden kannalta toivotaan ennen kaikkea lisää nuoria jäseniä.

Tavoitteena on myös järjestää ensi vuonna yhteinen matka myöhemmin päätettävään kohteeseen.

Varsinaisen kokouksen jälkeen palkittiin seuraa perustamassa olleet Reino Seppänen, Kari Seppänen, Jouko Seppänen ja Pekka Piepponen sekä alusta asti seuran toiminnassa ja hallituksessa ollut Mirja Anolin.

Kokouksen jälkeen nautittiin seuran tarjoamana maukas lounas herkullisine jälkiruokineen kurssikeskuksen ruokalassa.

Tämän jälkeen pidettiin seuran perinteitä kunnioittaen perinteinen tietokilpailu, jonka voitti tällä kertaa joukkue Sari Peltomäki, Heikki Turkki, Sirkka Seppänen ja Kari Seppänen. Tällä kertaa palkintoja oli varattu kaikille joukkueille, joten kaikki saivat halutessaan suut makeaksi.

Lopuksi kokousväki vietti yhteistä aikaa kurssikeskuksen hienossa kodassa, missä juteltiin, grillattiin makkaraa ja oli myös järjestetty mahdollisuus myös paistaa tikkupullaa.

Koko tapahtuma meni läpi hyvässä hengessä ja lopulta sääkin suosi tapahtumaa.Perustajajäsenien muistaminen. Vasemmalla Pekka Piepponen, Reino seppänen, Jouko Seppänen ja Mirja Anolin. Oikealla seuran puheenjohtaja Tommi Tienhaara. Kuvasta puuttuu seuran ensimmäinen puheenjohtaja Kari Seppänen, joka saapui tilaisuuteen hieman myöhemmin.

Perustajajäsenien muistaminen. Vasemmalla Pekka Piepponen, Reino Seppänen, Jouko Seppänen ja Mirja Anolin. Oikealla seuran puheenjohtaja Tommi Tienhaara. Kuvasta puuttuu seuran ensimmäinen puheenjohtaja Kari Seppänen, joka saapui tilaisuuteen hieman myöhemmin.

 

Sukuseuran vuosikokous Pappilanniemen kurssikeskuksessa 14.8.2021 alkaen klo 12.

Sukuseura Antti Seppäsen jälkeläiset ry:n sääntömääräinen

Sukukokous

Pidetään lauantaina 14. elokuuta 2021 alkaen kello 12:00. Kokouspaikkana on Pappilanniemen kurssikeskus Valkeakoskelle Valkeakoskella osoitteessa Pappilanniemi 51 , 37700 Sääksmäki. https://www.pappilanniemi.fi/.

Seuran varsinaisessa sukukokouksessa käsitellään seuraavat asiat:  

 1. Kokouksen avaus;  
 1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;  
 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa;  
 1. Valitaan kaksi ääntenlaskijaa;  
 1. Hyväksytään kokoukselle työjärjestys;  
 1. Esitetään seuran tilinpäätökset, vuosikertomukset ja toiminnantarkastajien lausunnot varsinaisten sukukokousten väliseltä ajalta;  
 1. Päätetään tilinpäätösten vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä;  
 1. Vahvistetaan toimintasuunnitelma seuraavalle varsinaisten sukukokousten väliselle kaksivuotiskaudelle, määrätään liittymismaksu ja vuotuiset jäsenmaksut seuraaville kahdelle kalenterivuodelle, vahvistetaan talousarvio kahden seuraavan tilikauden muodostamalle ajanjaksolle;  
 1. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja viisi muuta jäsentä ja neljä yleisvarajäsentä;  
 1. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa; 
 1. Sääntömuutosehdotus: Muutetaan sukuseuran sääntöjen kohta 6 § Tilit seuraavaksi:

”Sukuseuran tilikausi on heinäkuun alusta kesäkuun loppuun. Tilinpäätökset tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomukset on annettava toiminnantarkastajille tarkastettavaksi viimeistään kuusi viikkoa ennen seuraavan varsinaisen sukukokouksen pitämispäivää.  Toiminnantarkastajien lausunto tilien ja seuran hallinnon tarkastuksesta on annettava hallitukselle viimeistään kolme viikkoa ennen edellä tarkoitettua kokouspäivää.”

 1. Muut kokouskutsussa mainitut asiat.  

Mikäli sukuseuran jäsen haluaa saada jonkin asian seuran varsinaisen sukukokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä hallitukselle kirjallisesti hyvissä ajoin. 

Sukuseuran hallitus

Sukuseuran vuosikokous ja kesäpäivä Pappilanniemessä 14.8.2021

Tervetuloa viettämään sukuseuran toiminnallista kesäpäivää Valkeakosken Pappilanniemeen la 14.8.2021.

Samalla juhlistamme 10-vuotiasta Antti Seppäsen seuraajat ry:tä.

Päivän aikana ohjelmassa vuosikokous, maittava lounas juomineen, mukavaa yhdessäoloa ja leikkimielinen kisailu. Kota varattu kello 19 asti ja siellä voi nauttia virvokkeita sekä paistaa sukuseuran tarjoamaa makkaraa ja tikkupullaa. Tarkempi aikataulu ja ohjelma myöhemmin.

Tilaisuus on maksuton kunniajäsenille sekä jäsenmaksun maksaneille jäsenille. Muille aikuisille hinta 15€ ja lapset 2–14 v 7€

Sitovat ilmoittautumiset su 20.6.2021 mennessä Ninalle. Vastaamalla tähän s-postiin tai nina.tienhaara@elisanet.fi

Tapahtumapaikan yhteystiedot:

Osoite: Pappilanniemen kurssikeskus, Pappilanniemi 51, 37700 Sääksmäki

Sähköposti: pappilanniemi@evl.fi puhelin: 040 744 1598 Verkkosivut: https://www.pappilanniemi.fi

Facebook: www.facebook.com/pappilanniemi Instagram: www.instagram.com/pappilanniemenkurssikeskus

Muuta huomioitavaa:

Pappilanniemen kurssikeskus on Sääksmäen seurakunnan omistama kurssi- ja leirikeskus. Lemmikkieläinten tuonti sisätiloihin ei ole sallittu.

Pappilanniemessä on mahdollisuus myös yöpymiseen. Tiedustelut ja varaukset suoraan kurssikeskuksesta.

Loikka Rajajoen yli

Loikka Rajajoen yli

Perheen kasvaessa, Mikko vakiintui Siestarjoelle ja ryhtyi urakoimaan.  Isäni kävi ensimmäiset kolme vuotta suomalaista alkeiskoulua läheisellä Lahden paikkakunnalla ja siirtyi sen jälkeen venäläisiin kouluihin. Perhe kasvoi, kun siihen syntyi vuonna 1909 tytär Ida, vuonna 1914, poika Pekka ja vuonna 1916 tytär Elsa.  Elämässä oli nousuja ja laskuja.  Paha  takaisku koettiin, kun Mikko loukkaantui pahasti räjähdysonnettomuudessa.  Ensimmäisen maailmansodan syttyminen tiesi vaikeuksia, mutta varsinaiset ongelmat syntyivät Venäjän maaliskuun ja lokakuun vallankumouksien jälkeen.

 

Isäni passikuva Suomeen tuloa varten hankittuun passiin.

Kahden vaikean vuoden jälkeen vanhemmat kuulivat mahdollisuudesta palata kotimaahan.  Suomen ja Neuvosto-Venäjän välillä oli solmittu 14,10.1920 rauhansopimus Tartossa.  Sen jälkeen käytiin neuvotteluja maiden välisestä väestönsiirroista.  Perhe oli jo päässyt tähän ohjelmaan ja hankkinut siihen tarvittavat asiakirjat.  Lähtö  kuitenkin estyi, kun yksi maiden välisistä lukuisista ongelmista katkaisi ohjelman toteuttamisen.

 

Vanhemmat pelkäsivät, koko lähdön estyvän.  Niinpä päätettiin turvautua yksinkertaiseen ratkaisuun ylittää raja omatoimisesti.  Luvattomat ylitykset olivat tuohon aikaan yleisiä.  Raja oli huonosti valvottua ja siviiliasutus, enimmäkseen suomalaista.  Se ulottui aivan rajan pintaan.  Ylikulku tapahtui yleensä myöhään illalla tai öisin.  Äitini tädin mies oli ammattisalakuljettaja, joka uransa aikana ei  kärähtänyt kertaakaanpuuhistaan.

 

 

 

 

Maaliskuun 17. päivän aamuyöstä 1921 Mikko ja Fredrika Seppäsen perhe ylitti Rajajoen ja hakeutui suomalaisen rajavartijan luokse.  Isäni kertoi monesti tuon tapauksen.  Heitä vastassa oli nuori varusmies, joka osoitti heitä kädet täristen kiväärillään.  Mikko kertoi keitä he olivat ja syyn tuloon.  Varusmiehen pelkoa vähensi pienten lasten mukana olo.  Hän soitti esimiehelleen vartiostoon ja kertoi tilanteen.

 

Kronstadtin kapinallisten johtoa Terijoella vuonna 1921. Matruusiasuinen mies puun edessä on kapinan johtaja Stepan Petritšenko. Terijoelle tulleiden pakolaisten valtaosa palasi takaisin Neuvosto-Venäjälle maan johdon luvattua armahtaa heidät. Lupaus petettiin. Suomeen jääneet 1600 selvisivät hengissä.

 

Isä oli seisonut sotilaan vieressä ja kuullut puhelun.  Soittoon vastannut oli karjunut: ”Laita ne perkeleet tulemaan itse tänne vartioon.  Ei täältä kukaan jouda lähtemään heitä hakemaan.  Täällä on ranta täynnä ryssiä!”  Kapinoiva Kronstadt oli kukistumassa ja pakolaisia vyöryi linnoituksista jäätä myöten Terijoen rantaan.

 

Kronstadtin pakolaiset veivät suomalaisten viranomaisten päähuomion.  Perhe vietti karanteeniaikansa Terijoella ja asettui myös sinne asumaan.  Perheeseen syntyi vielä kaksi muuta lasta, tytär Aino 1922 ja poika Viljami 1926.

 

Kaksi vuotta myöhemmin Rajajoen ylitti myös salaa muuan kolmihenkinen, äiditön punapakolaisten perhe, jonka vaiheikas seikkailu oli alkanut keväällä 1918 Terijoelta, jatkunut Pietarin kautta Siperiaan ja takaisin Pietariin.  Tuon perheen tummasta Taimi-neidistä tuli sittemmin isäni vaimo ja minun sekä muun neljän sisarukseni äiti.

 

Seppästen perheen rajanylitys oli mitä ilmeisemmin Kronstadtin kukistumisen seurauksena dokumentoitu rajavartion päiväkirjaan huonosti.  Seppäset eivät suinkaan olleet ainoita luvattomia rajanylittäjiä.  Nimiä löytyi 37 muuta.  Listasta puuttuivat Kronstadtin pakolaiset.

 

Isäni oli Suomeen tullessaan 16-vuotias.

 

Rajajoen rajavartioston päiväkirjassa maahan tulleiden 37 Rajajoen ylittäjän nimet. Seppäsen perheestä Vain Mikko on mainittu. Ote kirjasta Kaino Tuokko: ”Rajalla rauhatonta”, 2001.

 

Reino Seppänen