Tapaaminen Valkeakoskella ja sukuseuran matka

Talven mielipidekyselyssä kysyttiin halua tavata Valkeakoskella Työväen Musiikkitapahtuman aikaan. Halukkaita olikin jonkin verran ja sitä varten alustavasti varattiin tapaamispaikka.

Vaikka Musiikkitapahtuma peruttiin tältä vuodelta kysymme, että olisiko kuitenkin halua tapaamiselle paikallisessa kahvilassa lauantaina 25.7.? Pyydämme vastauksia tämän viikon aikana. Muuten varaus perutaan.

Muistutamme myös sukuseuran Päivä Tukholmassa -risteilystä 4.-6.9. Risteilyllä on vielä tilaa. Varaukset heinäkuun loppuun mennessä Ninalle nina.tienhaara@elisanet.fi.Helmi Seppänen in memoriam

Suruviesti Helsingistä kertoi, että sukumme, Myhkyrilän Seppäsiä vuosikymmeniä tutkinut Helmi Marjatta  Seppänen on kuollut 21. huhtikuuta 2020.  Helmi oli kuollessaan 96 vuotias.  Hän oli syntynyt Muolaassa 16.05. 1923 seitsenlapsisen perheen neljäntenä lapsena.  Perheen isä oli Esa (Esaias) Pietarinpoika Seppänen (22.02.1885 – 31.05.1951) ja äti Emilia Mikontytär Juvonen  (20.05.1890 – 26.01. 1965) Muolaan Oravalasta.  Lapsista nuorin oli professori Aimo Seppänen (09.08. 1929 – 23.06. 2011). 

 

Helmi Seppänen. Kuva vuodelta 2010. Kuva on Etelä-Karjalassa ilmestyvästä Vartti-lehdessä olleesta jutusta.

 

Lähtokohdat 30-luvun Myhkyrilässä kasvavalle nuorelle eivät antaneet kovin hyviä edellytyksiä, joilla omia unelmia ja tavoitteita olisi voinut toteuttaa.  Keskusteluissani Helmin kanssa nousi usein esille, kuinka kotipaikan sijainninkin vuoksi hänen koulutiensä katkesi kansakouluun.  Haluja häneltä olisi kyllä löytynyt pitemmällekin.  Kykynsä ja tahtonsa jatko-opintoihin Helmi näytti sodan jälkeen päästessään opiskelemaan yhteiskunnalliseen korkeakouluun (Tampereen yliopiston edeltäjään) vuonna 1946.

Helmi opiskeli YKK:ssa historiaa, valtio-oppia ja kieliä.  Kieliin hänellä olikin aivan erityinen taipumus ja sen ansiosta Helmi kertoi päässeensä opettajien erityisohjaukseen.  Hankittu kielitaito ohjasikin paljolti Helmin tulevaa työuraa.  Helmi kertoi toimineensa mm. kirjeenvaihtajana ja tulkkina eräässä kansainvälisessä yrityksessä.  Eläkkeellä hän jäi vuonna 1986 osastonsihteerin toimesta.

Erityisen läheinen harrastus Helmille oli sukututkimus.  Monesti hän kertoi hyvinkin elävästi istumisiaan kansallisarkiston tutkijanpaikoilla kaivamassa esille kirkonkirjoista tietoja sukumme menneisyydestä.  Vaikka Helmi ei antanutkaan nimeään käytettäväksi veljensä Aimon nimellä julkaistuun teokseen ”Myhkyrilän Seppäset.  Muolaalaisen talonpoikaissuvun vaiheita Kannaksen historian pyörteissä”, Saarijärvi 2003, on tosiasia, että Helmi tuotti merkittävän osan sukutietoutta kyseiseen teokseen.  Tämän myös kirjoittaja Aimo Seppänen kirjan alkusanoissaan toteaa.  Myöhemminkin Helmi jatkoi sukumme taustojen selvittämistä ja pohti mm. Myhkyrilän Seppästen yhteyksiä muihin Kannaksen Seppäsiin, erityisesti Kivennavan Seppäsiin.

Veljensä Aimon kanssa Helmi oli osallisena vuonna 2005 julkaistussa teoksessa ”Kotikylämme Muolaassa.  Telkkälästä Himalan kautta Saustalaan”.  Samana vuonna sisarukset julkaisivat sukututkimusta täydentävän kirjasen ”Saustalan kylistä ja asukkaista”.  Heidän kaikki kolme kirjallista työtään antavat tärkeän lisän Punnusjärven ympäristön paikallishistoriaan ja selvittävät etenkin sukumme taustoja.

Oma yhteyteni Helmi Seppäseen tapahtui tietenkin sukututkimukseni kautta.  Tuon yhteyden välittäjän toimi kirjailija Eeva-Liisa Tenhunen, jonka tutkimus Muolaan Seppäsistä ajalta 1700 – 1900, on kuulunut myös Aimo Seppäsen kirjan lähdeaineistoon.  Yhteydenottoni Helmiin johtikin pitempiaikaiseen tietojen ja ajatusten vaihtoon, jossa minä olin se saajapuoli.  Kävi hyvin selville, miten paljon Helmi oli pohtinut näitä sukuasioita.  Minun olikin annettava hyvin seikkaperäinen selvitys hänelle sukuhaaramme yhteydestä Saustalaan ja Myhkyrilään.  Parhain todiste olivat tietenkin kirkonkirjat, mutta ilmeisesti Eeva-Liisa Tenhusenkin sanoilla on ollut merkitystä.

Helmi otti hyvin innostuneena vastaan tiedon aikeista perustaa Myhkyrilän Seppäsille oma sukuseura.  Hän kyllä osallistui ensimmäiseen sukuseuran perustamista pohtineeseen ryhmään 03. huhtikuuta 2011, mutta ei halunnut jatkaa seuran perustamista valmistelevassa työryhmässä vedoten ikäänsä ja terveyteensä.  Helmi oli kuitenkin edelleen jatkuvasti kiinnostunut sukuseuran toiminnasta ja pyrki värväämään siihen jäseniä oman sukuhaaraansa kuuluvista.

Talvisodan syttyessä 30.11. 1939 Helmi oli 16-vuotias ja joutui kokemaan evakkotaipaleen kaikki vaivat ja ikävyydet.  Perheen evakkotaival alkoi kävellen ja vasta ennen Viipuria eläimet saatiin lastattua junaan.  Matka talvisodan aikana päätyi Loimaalle.  Jatkosodan aikana palattiin Myhkyrilään, kun Kannas oli vallattu takaisin.  Sodan lopussa oli kuitenkin edessä uusi evakkotaival, joka tällä kertaa päättyi Urjalaan.

Leivänpaistoa Myhkyrilässä kesällä 1942. Vasemmalla äiti-Emilia ja oikealla tytär Helmi. Kuva kirjasta ”Saustalan kylistä ja asukkaista”.

 

 

 

 

 

 

Talvisodan aikana Helmi liittyi lottajärjestöön ja toimi lottana useissa eri tehtävissä.  Hän sai kuitenkin sodan loppupuolella keuhkotuberkuloosin ja tuli siten luokituksen sotainvalidiksi.

Helmi Seppäsen panos sukumme taustojen selvittämiselle on ollut merkittävä.  Se on antanut paljon myös koko Kannaksen historian ja kulttuuriperinteen tutkimukselle.  Hiljentykäämme siis hetkeksi muistamaan tämän sukumme jäsenen elämää ja kunnioittamaan hänen työtään!

 

Reino Seppänen

Sukuseuran matka syyskuussa toteutuu

Sukuseuran risteily Helsinki – Tukholma – Helsinki 4.-6.9. toteutuu.

Risteilylle on vielä hyttejä vapaana. Matkalle mukaan haluavat voivat ottaa yhteyttä Nina Tienhaaraan, nina.tienhaara@elisanet.fi, 0400-487113

Vastaa mielipidekyselyyn 15.3.2020 mennessä

Tiedoksi niille sukuseuran jäsenille, jotka eivät ole vielä vastanneet mielipidekyselyyn, että pidämme kyselyn auki 15.3., minkä jälkeen keräämme lopulliset vastaukset. Tähän mennessä vastauksia on tullut ihan mukavasti, mutta lisää vastauksia otetaan mielellään vastaan.
Eli käy vastaamassa 15.3. mennessä, jos et vielä vastannut ja haluat vaikuttaa hallituksen päätöksiin.

Mielipidekysely sukuseuran toiminnasta

Sähköpostiosoitteensa lähettäneille sukuseuran jäsenille on lähetetty kysely sukuseuran toimintaan liittyvistä toiveista. Käykää vastaamassa mahdollisimman pian.

Tarkistakaa myös roskapostinne. Viesti on saattanut mennä sinne.

Jos ette ole saaneet viestiä, olkaa yhteydessä puheenjohtajaan. Yhteystiedot on tämän sivuston hallitus-osiossa.

Hallitus käyttää kyselyn tuloksia suunnitellessaan tulevaa toimintaa.

Sukukokous Voipaalassa 2019

Sukuseuramme neljäs sukukokous pidettiin lauantaina 10. elokuuta 2019 Voipaalan kartanossa Valkeakoskella. Aurinkoinen sää suosi tilaisuutta ja Voipaalan puisto oli kauneimmillaan. Puiston lisäksi osallistujilla oli tilaisuus nauttia paikan runsaasta taidetarjonnasta.

Varsinaisessa sukukokouksessa seuran johto muuttui ja tapahtui sukupolven vaihdos. Seuraa sen alusta asti johtanut Kari Seppänen vetäytyi ja puheenjohtajaksi valittiin Tommi Tienhaara. Varapuheenjohtajaksi valittiin Raimo Mäkinen.

Uuteen hallitukseen tulivat Mirja Anolin, Liisa Lehtonen, Paula Parikka, Mikko Seppänen ja Nina Tienhaara. Varajäseniksi valittiin Jari Kuosmanen, Hilkka Kyhäräinen, Jarmo Kyhäräinen ja Taina Mäkinen. Hallitus kokoontuu varajäsenineen.

Toiminnantarkastajiksi valittiin Reino Seppänen ja Tarja Seppänen.

Yhdistyksen jäsenmaksuksi päätettiin 10 euroa /vuosi, joka peritään kalenterivuosittsin. Uusien jäsenten liittymismaksusta päätettiin luopua.

Tehdyt valinnat ja päätökset olivat yksimielisiä.

Hyväksytyssä toimintasuunnitelmassa nähtiin seuran nettisivut tärkeänä yhteydenpidon väylänä jäsenistöön. Niiden kehittämiseen tullaan panostamaan.  Erityisesti sivuille kaivataan lisää kirjoittajia. Sukuhistoriaan liittyvien haastattelujen sarjaa seuran sivuilla tullaan jatkamaan, johon  sopivaa materiaalia on jo tiedossa. Uuden hallituksen tehtäväksi jää toteuttaa alkavalla toimintakaudella muutakin jäsenistölle suunnattua toimintaa .  Tällaista voisi olla jokin tapahtuma tai vaikkapa perinteinen matka sopivaksi katsottuun kohteeseen.

Sukukokouksen jälkeen pidetty uuden hallituksen kokous valitsi uudeksi sihteeriksi Liisa Lehtosen, taloudenhoitajaksi Nina Tienhaaran sekä tiedotus- ja kotisivuvastaavaksi Mikko Seppäsen.

 

 

Kutsu sukuseuran sukukokoukseen

     Sukuseura Antti Seppäsen jälkeläiset ry : n sääntömääräinen

                                            Sukukokous 

Pidetään lauantaina 10. elokuuta 2019 alkaen kello 14:00. Kokouspaikkana Voipaalan kartano Valkeakoskella.  Kartano on Sääksmäen kirkon lähellä osoitteessa Sääksmäentie 772. 

Seuran varsinaisessa sukukokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus;
 2. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
 3. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa;
 4. valitaan kaksi ääntenlaskijaa;
 5. hyväksytään kokoukselle työjärjestys;
 6. esitetään seuran tilinpäätökset, vuosikertomukset ja toiminnantarkastajien lausunnot varsinaisten sukukokousten väliseltä ajalta;
 7. päätetään tilinpäätösten vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä;
 8. vahvistetaan toimintasuunnitelma seuraavalle varsinaisten sukukokousten väliselle kaksivuotiskaudelle, määrätään liittymismaksu ja vuotuiset jäsenmaksut seuraaville kahdelle kalenterivuodelle, vahvistetaan talousarvio kahden seuraavan tilikauden muodostamalle ajanjaksolle;
 9. valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja viisi muuta jäsentä ja neljä yleisvarajäsentä;
 10. valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi toiminnantarkastajaa;
 11. muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli sukuseuran jäsen haluaa saada jonkin asian seuran varsinaisen sukukokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä hallitukselle kirjallisesti hyvissä ajoin.

                                                     Sukuseuran hallitus

Tiedoksi sukukokoukseen osallistujalle

Ruokailumahdollisuus sukukokouksen yhteydessä

Sukukokouksen yhteydessä on mahdollista ruokailla hintaan 8 euroa / henkilö.

Ruokana on kermainen lohikeitto / juureskeitto, tuorepala, juusto, maalaisleipä, voi, kotikalja, mehu, vesi.  Kahvi / tee ja sen kanssa mustikkabudapestrulla.

Ruokailuun osallistuvan tulee ilmoittaa asiasta viimeistään elokuun 3. päivään mennessä seuran hallituksen jäsenelle Raimo Mäkiselle puh.  044-7496009 tai sähköposti rampe44@jippii.fi

Kiinnostaako geneettinen sukututkimus?

Sukukokouksen yhteydessä on järjestetty mahdollisuus keskustella geneettisestä sukututkimuksesta ja sen tarjoamista mahdollisuuksista sekä ongelmatiikasta.  Seuran sihteeri kertoo omia kokemuksia DNA-pohjaisesta sukututkimuksesta ja esittelee saamiaan tuloksia Seppäsen suvusta käyttämänsä MyHeritage sukututkimusalustan pohjalta. Tilaisuus toteutetaan sukukokouksen ja ruokailun jälkeen.

Voipaalan näyttelyitä sukukokouksen aikana

Kartanon päärakennuksessa on Voi veljet! -näyttely sukulaisuudesta ja luovuuden erilaisista kasvoista. Taiteilijat ovat kahdesta veljessarjasta: Antti ja Jukka Korkeila sekä Matti, Paavo ja Tarmo Paunu. 

Voipaalan kartanossa on myös mahdollisuus tutustua  Alvar Kolasen valokuvanäyttelyyn Danny ja muita artisteja.  Tämä näyttely on Väenpihalla sijaitsevassa aitassa (lähellä parkkialuetta) ja se on avoinna 11.08.2019 asti.

Voipaalan vanhassa viljamakasiinissa, kuvanveistäjä Elias Ilkan entisessä ateljeessa, Sääksmäentien varressa on kesän aikana esillä Valkeakosken kuvataiteilijat -yhdistyksen jäsenten vaihtuvia näyttelyitä. Kokouspäivänä siellä on katsottavissa  Mari Välimäen näyttely (avoinna 26.7.-14.8.välisenä aikana).

 Muuta nähtävää

Kokousväellä on tilaisuus tutustua Voipaalan kartanon pihapiiriin rakennuksineen.  Kartanon puutarha on barokkivaikutteinen oloissamme harvinainen muotopuutarha. Puutarha on nykyisin lähes alkuperäiseen muotoonsa kunnostettu. Päärakennuksen pohjoispuolella oleva etupiha on puistona kokenut useita muutoksia historiansa aikana. Rakennuksen eteläpuolen terassirakenteet ovat peräisin 1700-luvulta. Voipaalan kartanon puistoissa on voi tutustua mm. useisiin eri puulajeihin.  

 Aivan Voipaalan läheisyydessä sijaitsee Rapolan muinaislinna-alue.  Se on näkemisen arvoinen jo harjunpäältä avautuvine upeine järvinäkymineen Vanajavedelle.  Rapolaan on alueelta hyvä opastus ja hoidetut polut.  Reitti ei välttämättä sovi liikuntarajoitteisille ja huonokuntoisille.  

Tervetuloa!

Ennakkotieto seuran sukukokouksesta

Sukuseuran hallitus päätti kokouksessaan 8. kesäkuuta pitää sääntömääräisen sukukokouksen lauantaina 10. elokuuta 2019.

Sukukokous pidetään Valkeakoskella Voipaalan kartanossa.  Tarkempi ohjelma julkaistaan myöhemmin.

Merkitkääpä aika kalentereihinne!