Sukuseuran uusi hallitus kokoontui

Toimintakuden 2018 – 2019 jäsenmaksu 15 euroa  –  Matka Kronstadiin suunnitteilla

nuija_1Viime vuoden elokuun lopulla valittiin sukuseuralle uusi hallitus toimikaudelle 2018 – 2019.  Tuolloin seuran puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Kari Seppänen ja varapuheenjohtajaksi Mirja Anolin. Sukuseuran uusi hallitus piti järjestäytymiskokouksensa Valkeakoskella lauantaina 10. helmikuuta 2018.  Seuran sihteerinä jatkaa Reino Seppänen, taloudenhoitajana Pekka Piepponen sekä jäsenasioidenhoitajana Jari Kuosmanen.  Seuran kotisivujen ylläpitäjäksi ja ATK-asioiden vastaavaksi valittiin Mikko Seppänen.

Hallitus päätti kokouksessaan panna toimeen kaksi sukukokouksen elokuussa hyväksymää päätöstä.  Sukuseuran jäsenmaksu on seuraavalta toimikaudelta eli vuosilta 2018 – 2019 yhteensä 15 euroa, josta lähetetään jäsenille tiedote.  Samassa yhteydessä kysytään jäsenten kiinnostusta ensi kesänä tehtävästä Kronstadin matkasta.  Matka päätettiin tehdä, mikäli vähintään 10 seuran jäsentä on halukas sille osallistumaan.

 

Sukuseuran uuden hallituksen kokoonpano ja jäsenten yhteystietoja toisaalla näillä sivuilla.