Vuoden 2017 sukukokous Saunassa

Valkeakoski oli Sukuseuramme Antti Seppäsen jälkeläiset ry:n kolmannen sääntömääräisen sukukokouksen pitopaikka.   Valinnalle on olemassa hyvät perusteet siinä, että seuran jäsenistön suuri osa asuu kaupungissa tai heillä on sinne muut yhteydet.  Valkeakoski on muutenkin sijaintinsa puolesta piste, jonne muuallakin asuvilla on liki pitäen samanlaiset matkat.  Tällä kertaa sukukokouksen yhteyteen oli liitetty mahdollisuus osallistua kaupungissa toimivan Apianniemen kesäteatterin Badding-produktion viimeiseen esitykseen.  Tilaisuutta osattiin myös käyttää hyväkseen.

 

Sihteeri jakoi lippuja kesäteatterin portilla

Sukuseuran sihteeri Reino Seppänen jakoi Badding-esityksen lippuja niitä ostaneille kesäteatterin portilla. Heikki Turkki ja Sari Peltomäki saivat omansa ensimmäisten joukossa.

Badding-näytelmä päättyi sopivasti ennen sukukokouksen alkua eli noin kello 16:15.  Apianniemestä on kätevästi lyhyt matka riippusillan kautta entiselle kaupungin kauppatorille, jossa kokouksen pitopaikka ravintola Sauna Bar & Grill sijaitsee.  Omana aikanani tuota riippusiltaa kutsuttiin ”Helgan keinuksi” silloisen kaupunginjohtajan Kaino Dahlin puolison mukaan. Kutsutaanko enää, sitä en osaa sanoa.

 

Taina Mäkinenja Jari Kuosmanen poistuvat Badding-näytelmän päätyttyä Apianniemestä.

 

Ravintola Sauna on saanut nimensä siitä, että rakennus oli aikoinaan Yhtyneiden paperitehtaiden omistama, missä tehtaan henkilökunnalle olli tarjolla mahdollisuus niin pyykkäykseen kuin kylpemiseen.  Itsellänikin on muistoja siitä, miten muutaman kerran kävin rakennuksessa äitini pestessä siellä pyykkiä.  Sen sijaan saunapuoli jäi niin minulle kuin sisarillenikin tuntemattomaksi.  Saunaperinteitä talossa vaalittiin sunnuntaina 12. elokuuta muutenkin kuin ravintolan nimen ja sen rekvisiitan vuoksi.  Kokoustilamme toisessa kerroksessa oli liki ruotsalaisen saunan lämpöarvoissa, kuten eräs osanottaja tilannetta luonnehti.  Vuonna 1938 valmistuneen talon seinät ovat vahvuudeltaan yli puolimetriset ja pitävät hyvin lämmön sisällään, kuten tuli todistetuksi.

 

Sauna-ravintola Valkeakoskella

Sukukokous pidettiin entisessä Yhtyneiden paperitehtaiden työntekijöille tarkoitetussa yleisessä sauna- ja pesularakennuksessa. Talo on valmistunut vuonna 1938.

 

Kokoontuminen aloitettiin buffetaterialla ja jatkettiin sukuseuran tarjoamilla kakkukahveilla.  Samalla aloitettiin myös itse kokouksen pitäminen.  Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinnat eivät tuottaneet yllätystä.  Seuran puheenjohtaja Kari Seppänen ei saanut itselleen vastaehdokasta ja sihteeröintikin lankesi luonnostaan seuran sihteerille.  Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Mirja ja Marja, kuten ehdotuksen tekijä riimillisesti asian ilmaisi.  Kyseessä olivat siis Mirja Anolin ja Marja Mäkinen.

 

Mirja Anolin

Marja Mäkinen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seuran taloudellinen tilanne on toiminnan volyymiin  nähden hyvässä sopusoinnussa, vaikka viime sukukokouskaudelta (vuoden 2015 – 2017) ei peritty jäsenmaksujakaan. Uudelta kaksivuotiskaudelta jäsenmaksu päätettiin kerätä ja sen suuruus on kokokahden vuoden pituiselta sukukokouskaudelta 10 euroa.  Liittymismaksu on edelleen 15 euroa.

 

Kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri

 

Uuden toimintasuunnitelman keskeinen ajatus on värvätä seuran toimintaan mukaan nuorempaa polvea.  Tuo tehtävä annetaan nuorille itselleen.  Se siis tullee olemaan jotain muuta kuin vanhemman polven harrastamia kokoontumisia.  Nähtäväksi jää mitä.  Perinteitäkin on tarkoitus vaalia eli ensi kesänä yritämme taas saada aiemmin toteutumatta jääneen Kronstadin matka.  On näet useammaltakin taholta esitetty toivomus sen toteuttamisesta.  Kronstad on sukuseurammekin kannalta perusteltu kohde, sillä ainakin kahden sukulaisnaisen tiedetään liittyvän avioliiton kautta tuohon tsaarinaikaiseen merilinnoitukseen.

 

Sukukokouksen osanottajia.

Hyväksytty toimintasuunnitelma nosti esiin myös sukuseuramme kotisivujen merkityksen.  Sivuilla vierailut ovatkin ollut palveluntarjoavalta henkittujen tietojen mukaan aivan yllättävän laajaa.  Uutena osana sivuille on tarkoitus laittaa pieniä katkelmia sukulaisista äänitetyistä haastatteluista.  Puheenjohtaja kiittikin seuramme jäsentä Heikki Turkkia, joka toimitti sihteerille ennen sukukokoustamme haastattelut äidistään Aila Turkista ja enostaan Olavi Seppäsestä.  Käydyssä keskustelussa esitettiin toivomus, että sukuseuran Facebook-ryhmään osallistuisi enemmän jäseniä ja foorumia käytettäisiin muussakin merkityksessä kuin puhtaiden sukuasioiden ilmotustauluna.

 

Sukukokouksen osanottajia 2

Sukuseuran johto säilyi entisellään, mikä sekään ei ollut yllätys, koska kiinnostusta tällaiseenkaan vapaaehtoistoimintaan ja yhteisöllisyyteen ei liiemmälti tässä pitkälle individualisoituneessa yhteiskunnassamme näytä oleva.  Näin siis Kari Seppänen ja Mirja Anolin jatkavat puheenjohtajina.

Hallitukseen sen sijaan tuli kaksi uutta henkilöä.  Uuden hallituksen kokoonpano on:  Katja Jaakkola (uusi), Jari Kuosmanen, Marja Mäkinen, Raimo Mäkinen (uusi) ja Tommi Tienhaara.  Hallituksen yleisvarajäseniksi valittiin Sari Peltomäki, Pekka Piepponen, Mikko Seppänen ja Reino Seppänen.  Seuran sääntöjen mukaan hallitus kutsutaan kokoon varajäsenineen.

 

Raimo Mäkinen ja Sari Lievonen

 

Tommi Tienhaara

 

Aira ja Harri Lindstöm

 

Sirkka ja Kari Seppänen

 

Sari Peltomäki, Mirja Anolin ja Taina Mäkinen

 

Kokouksen lopussa valittiin hallituksen esityksestä Sukuseura Antti Seppäsen jälkeläiset ry:n kunniajäseneksi seuramme perustajajäsen, Valkjärven Tarpilan kylässä syntynyt Olavi Seppänen.  Hänen ansiokseen todettiin pitkäaikainen suvun taustojen selvittäminen ja yhteydet sukuhistorian kirjoittajaan Aimo Seppäseen ja hänen sisareeseen sukututkija Helmi Seppäseen.  Olavilla oli myös suuri rooli sukuseuramme perustamisessa.  Valitettavasti Olavi ei ikänsä ja kuntonsa puolesta enää kyennyt saapumaan paikalle.  Hänen sijastaan kunniakirjan otti vastaan tytär Sari Peltomäki, joka kiitti isänsä puolesta ja kertoi tämän arvostavan suuresti saamaansa huomionosoitusta.

 

Sari Peltomäki ja isänsä Olavi Seppäsen kunniakirja

Edellisen sukukokousen kunniajäseneksi hyväksymä Aino Piepponenkin sai vihdoin oman, kehystetyn kunniakirjan, jonka lupasi toimittaa Ainolle itselleen hallituksen jäsen Marja Mäkinen.

Marja Mäkinen tarkastelee Aino Piepposen kunniakirjqa.

Puheenjohtaja päätti hikisen Saunapäivän kokouksen kello 18:35.  Tarinaa jatkettiin vielä hetken pienemmissä porukoissa.

 

Reino Seppänen

Kuvat:  Katja Jaakkola