Sukuseuran vuosikokous Pappilanniemen kurssikeskuksessa 14.8.2021 alkaen klo 12.

Sukuseura Antti Seppäsen jälkeläiset ry:n sääntömääräinen

Sukukokous

Pidetään lauantaina 14. elokuuta 2021 alkaen kello 12:00. Kokouspaikkana on Pappilanniemen kurssikeskus Valkeakoskelle Valkeakoskella osoitteessa Pappilanniemi 51 , 37700 Sääksmäki. https://www.pappilanniemi.fi/.

Seuran varsinaisessa sukukokouksessa käsitellään seuraavat asiat:  

 1. Kokouksen avaus;  
 1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;  
 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa;  
 1. Valitaan kaksi ääntenlaskijaa;  
 1. Hyväksytään kokoukselle työjärjestys;  
 1. Esitetään seuran tilinpäätökset, vuosikertomukset ja toiminnantarkastajien lausunnot varsinaisten sukukokousten väliseltä ajalta;  
 1. Päätetään tilinpäätösten vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä;  
 1. Vahvistetaan toimintasuunnitelma seuraavalle varsinaisten sukukokousten väliselle kaksivuotiskaudelle, määrätään liittymismaksu ja vuotuiset jäsenmaksut seuraaville kahdelle kalenterivuodelle, vahvistetaan talousarvio kahden seuraavan tilikauden muodostamalle ajanjaksolle;  
 1. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja viisi muuta jäsentä ja neljä yleisvarajäsentä;  
 1. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa; 
 1. Sääntömuutosehdotus: Muutetaan sukuseuran sääntöjen kohta 6 § Tilit seuraavaksi:

”Sukuseuran tilikausi on heinäkuun alusta kesäkuun loppuun. Tilinpäätökset tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomukset on annettava toiminnantarkastajille tarkastettavaksi viimeistään kuusi viikkoa ennen seuraavan varsinaisen sukukokouksen pitämispäivää.  Toiminnantarkastajien lausunto tilien ja seuran hallinnon tarkastuksesta on annettava hallitukselle viimeistään kolme viikkoa ennen edellä tarkoitettua kokouspäivää.”

 1. Muut kokouskutsussa mainitut asiat.  

Mikäli sukuseuran jäsen haluaa saada jonkin asian seuran varsinaisen sukukokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä hallitukselle kirjallisesti hyvissä ajoin. 

Sukuseuran hallitus